eventy

2wb1Co zrobić aby zajęcia outdoor  były atrakcyjne i miały mocny walor edukacyjny ?

b1Czy impreza wieczorna może budować wizerunek firmy i ułatwiać realizację strategii ?

b1Jak dopasować formę zajęć do najbardziej wymagających Uczestników?

DOBRZE PRZEMYŚLANY EVENT TO DOBRA INWESTYCJA !


 

Co roku organizujemy ponad 300 eventów obsługiwanych przez ponad 150 pracowników. 

Naszym Partnerem w tym obszarze jest FSWO Sp. z o.o.

Mamy mnóstwo kreatywnych pomysłów, które dopasujemy do Państwa potrzeb i celów.

Gwarantujemy, że każdy zorganizowany przez nas event – Uczestnicy będą wspominać miesiącami.

 WE

e

 

Ściśle określone i zaplanowane działania łączące element edukacyjny i adventure.   Państwo wyznaczacie cele – my piszemy scenariusz.

Scenariusze pracy opierają się o elementy gamifikacji, dzięki czemu pobudzamy zaangażowanie uczestników w wykonywanie poszczególnych zadań.

Mogą to być zadania mające na celu:

6integrację,

6zbudowanie synergii,

6lepszej komunikacji,

6poprawę procesu decyzyjnego,

6wzmocnienie zaangażowania,

6wzrost efektywności,

6negocjacje i budowa relacji z Klientem,

6doskonalenie wybranych kompetencji menedżerskich  ….. itd

Każdy  projekt traktujemy jak okazję do rozwoju kompetencji czy zmiany postaw i zachowań, budowy wizerunku firmy ….

ccc
3

r

 

Eventy o nieoficjalnym charakterze, angażujące uczestników do wspólnej swobodnej zabawy.

Eventy mogą mieć charakter plenerowy lub klasyczny w dostosowanym obiekcie. Bardzo często łączymy je z team buildingiem lub na samej imprezie wykorzystujemy elementy team buildingu. Uczestnicy tych eventów często przebierają się zgodnie z tematem wieczoru. Przykładami tego typu imprez są: „O północy w Paryżu”, „Kasyno Night”, „Hawaii Party”

5

w

 

Event złożony z dwóch modułów:

b9merytorycznej części oficjalnej, podczas której przekazywane są informacje podsumowujące, raporty, plany na przyszłość, aktualne dane firmy itp.,

b9części wieczornej gdy Uczestnicy konferencji spotykają się na bankiecie.

Podczas konferencji możemy zastosować również elementy team buildingu. Nasze konferencje zawsze tworzą spójną całość z programami wieczornymi

2

q

 

Bezpośrednio wpływające na na employer branding. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i  wyzwania dla dorosłych.

Nasze pikniki zawsze tez mają część poświęconą ważnym sprawom, w tym roku stawiamy na bezpieczeństwo.

Edukujemy dorosłych i najmłodszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przekazujemy praktyczne umiejętności w gaszeniu pożarów, organizujemy miasteczko rowerowe gdzie najmłodsi uczą się przepisów ruchu drogowego.