FLOW your mind

2To warsztaty i krókie spotkania uruchamiające:

b1Celowe i świadome kreowanie zawodowej i prywatnej rzeczywistości w oparciu o własny pełen potencjał,

b1Świadome wyjście poza schematy i uruchomienie siebie przy wykorzystaniu najlepszych koncepcji i metod – na każdym poziomie funkcjonowania.

… bo wszystko rozgrywa się w naszych umysłach …

ŚWIADOME KORZYSTANIE Z POTĘGI UMYSŁU URUCHAMIA POCZUCIE SPRAWCZOŚCI ORAZ WPŁYWU NA OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ I WSZYSTKIE ASPEKTY NASZEGO FUNKCJONOWANIA.

Umysł jest wspaniałym narzędziem kreowania rzeczywistości. Uświadomienie sobie tego prostego prawa pozwala być celowym i świadomym twórcą swojej rzeczywistości i dobrostanu, którym możemy dzielić się z innymi.

Każda myśl emituje sygnał przypominający sygnał fal radiowych. Każda myśl działa jak magnes. Przekonania jako nawykowe wzorce myślowe przywołują do nas okoliczności i doświadczenia stanowiąca doskonałe odzwierciedlenie naszych nastrojów i postaw względem wszystkich i wszystkiego. Wszystko czego doświadczamy było najpierw wibracją w postaci myśli, a następnie myślokształtem po czym stało się przekonaniem i manifestacją, która przeszła w rzeczywistość. To oczywiste prawa fizyki kwantowej. 

Jest jednak drugi ośrodek decyzyjny, SERCE, który tworzy 5000 razy silniejsze pole elektromagnetyczne od pola wytwarzanego przez mózg. 

Podczas spotkań warsztatowych i wykładowych 

6pomagamy wyzwalać własny potencjał oraz wewnęrzne pokłady energii i mocy przy wykorzystaniu umysłu jako narzędzia do kreowania pożądanej rzeczywistości,

6uczymy jak korzystać z umysłu i jak osiągać koherencję z sercem (stan bycia, związanym w dużym stopniu ze samoświadomością odczuwania siebie w relacji z innymi i ze światem)

6pomagamy uruchomić bycie tu i teraz oraz wpływ na swój dobrostan, zdrowie, samopoczucie, relacje itd.

Spotkania przygotowane na bazie koncepcji mlin.: L. Levenson , D. Hawkins , J. Hicks, G. Bradden, badań HearthMath Institute i innych.