Inside-out Leadership™

NIELINEARNA PRACA W OPARCIU O NAJNOWSZE TRENDY I WIEDZĘ EKSPERTÓW

INSIDE-OUT LEADERSHIP™ to nasz autorski, nowoczesny proces rozwojowy dedykowany liderom w organizacjach, które chcą świadomie i celowo rozwijać się w oparciu o zaufanie, szacunek, otwartość, mądrą komunikację i zdrowe praktyki. To uruchamianie całej organizacji jako systemu naczyń połączonych opartego na współzależności, w którym jest przestrzeń do twórczego wnoszenia indywidualnego wkładu i ciągłego rozwoju.

INSIDE-OUT LEADERSHIP™ inspirowany ekspertyzą najlepszych ekspertów na świecie z zakresu przywództwa, zarządzania sieciowego, zwinnej zespołowości, generatywnego uruchamiania transformujących zmian oraz mojego ponad 20 letniego doświadczenia w środowisku biznesu.
Inside-out bo ostateczny kształt i efektywność organizacji wypływa z wnętrza każdego kto ją tworzy.

Obejmuje trzy kluczowe perspektywy: LEADING SELF, LEADING OTHERS, LEADING SYSTEM, które połączone razem pozwalają na indywidualną transformację każdego z uczestników oraz organizacji jako całości. I tutaj dajemy gwarancję efektów.
Praca w modelu jest nielinearna. Nie pracujemy na gotowym programie – każdy program jest dynamicznie współkreowany w partnerskiej współpracy, a efekt końcowy jest wypadkową świadomego i celowego zaangażowania wszystkich stron.

Dzięki temu każdy nasz projekt jest unikatowy i w pełni dopasowany do realiów każdego biznesu.

Nasza wspólna praca obejmuje: pracę indywidualną, pracę warsztatową oraz zadania strategiczne uruchamiające całą organizację. 

Efekty z kilku projektów:

  • wzrost przychodu z 50 – 200 mln w ciągu 2 lat
  • wzrost zaangażowania kadry zarządzającej z 40-80%
  • redukcja rotacji o 10% i powracający do firmy pracownicy, którzy odeszli ze względu na kulturę organizacji
  • realizacja 3 letnich celów strategicznych – 200%
  • wzrost poziomu energii i chęci do pracy/ ilość kreatywnych pomysłów

Jeśli masz ciekawość jakby to było pracować inaczej – zapraszamy.