projekty szkoleniowe

1W jaki sposób firmy najczęściej ponoszą straty,  próbując rozwiązać wewnętrzny problem?

Kiedy zawodzi czynnik ludzki, pierwszym krokiem wielu firm są szkolenia. Krok dobry, jednocześnie praktyka dowodzi, że tylko ok. 10% projektów szkoleniowych przynosi pożądane zmiany i efekty biznesowe.

Dlaczego ?

Najczęstszym powodem jest wdrażanie niejednokrotnie dobrych, jednocześnie gotowych rozwiązań, bez dokładnej diagnozy sytuacji w firmie. W konsekwencji, mimo że szkolenia dają poczucie rozwoju i wzrostu kompetencji, nie przynoszą oczekiwanych wyników.

Może być jednak inaczej.

CASE STUDY

…..

PROBLEM: Firma X istniejąca na rynku od 30 lat planowała przeprowadzić szkolenia rozwojowe dla menedżerów. Celem było zwiększenie efektywności działu operacyjnego, który nie realizował terminowo zobowiązań. Kiedy seria szkoleń z zarządzania czasem nic nie zmieniła, firma zgłosiła się do nas.

DIAGNOZA: Słabym ogniwem procesu okazał się Dyrektor Operacyjny (który wprowadzał chaos w pracę swoich podwładnych) oraz niezrozumienie procesu sprzedaży przez pracowników operacyjnych.

ROZWIĄZANIE: Kilka sesji coachingowych dla Dyrektora oraz warsztat mapujący procesy, na którym pracownicy wypracowali spójny kierunek działania.

EFEKTY: W ciągu 3 miesięcy problem opóźnień w dostarczaniu produktów na czas został rozwiązany.

…..

W każdym realizowanym projekcie szkoleniowym dostarczamy konkretny efekt.

Dlatego zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań poprzedzamy dobrą diagnozą i poznaniem organizacji.

Dzięki temu nasi Klienci otrzymują nie tylko dobrze zrealizowane szkolenia, ale przede wszystkim wymierny efekt w postaci pożądanej zmiany.

Z EFEKTÓW NASZEJ PRACY SKORZYSTAŁO JUŻ KILKADZIESIĄT FIRM Z RÓŻNYCH BRANŻ.

– w firmie z branży call centre – po realizacji projektu szkoleniowego wyniki wzrosły o 30%.
– w firmie z branży nieruchomości – opracowanie logistyki projektu szkoleniowego zredukowało koszty szkoleń o 60%.
– w firmie branży FMCG – realizacja projektu szkoleniowego zredukowała rotację wśród pracowników o ponad 10%.