szkolenia i warsztaty

PROJEKTUJEMY I WDRAŻAMY ZMIANY NA POZIOMIE JEDNOSTKI, ZESPOŁÓW I CAŁEJ ORGANIZACJI - ZAWSZE PATRZĄC SYSTEMOWO.

Clipboard14Specjalizujemy się w realizacji procesów rozwojowych transformujących ludzi, zespoły i całe organizacje. 

6

 

Mamy świadomość, że zawsze pracujemy na żywym organiźmie, który tworzy organizacja. Nie ma tu przestrzeni na ciekawe szkolenia, które nie przynoszą efektów. Nie pracujemy na gotowych rozwiązaniach – wraz z nimi nasza pasja i motywacja do pracy bardzo szybko poszłaby w siną dal ;-).

To co robimy jest dokładnie zaprojektowane pod potrzeby, potencjał i obecną sytuację w organizacji.

Każy projekt jest przygotowany tak jak proces coachingowy, w którym Uczestnik coachingu przechodzi z punktu A do wyznaczonego przez siebie punktu B. Pracując indywidualnie docieramy do źródeł obecnych mechanizmów i strategii działania i procesowo prowadzimy do celu korzystając z najlepszych narzędzi i metod w trakcie.

Tak samo pracujemy z zespołami i całymi organizacjami. Niezależnie od tego czy pracujemy z pracownikiem organizacji, jej zespołem czy całą firmą – zawsze patrzymy na całość holistycznie, dotykając danego obszaru perspektywy systemowej.

b1CASE STUDY


PROBLEM: Firma X istniejąca na rynku od 30 lat planowała przeprowadzić szkolenia rozwojowe dla menedżerów. Celem było zwiększenie efektywności działu operacyjnego, który nie realizował terminowo zobowiązań. Kiedy seria szkoleń z zarządzania czasem nic nie zmieniła, firma zgłosiła się do nas.

DIAGNOZA: Słabym ogniwem procesu okazał się wdrożony model zarządzania i  przepływ komunikacji z działem sprzedaży (co zdiagnozowaliśmy przy pomocy relacyjnej sieci organizacji). 

ROZWIĄZANIE: sesje coachingowe dla kadry zarządzającej, analiza sieci relacyjnej obszarów i warsztat mapujący procesy, na którym pracownicy wypracowali spójny kierunek działania.

EFEKTY: W ciągu 3 miesięcy problem opóźnień w dostarczaniu produktów na czas został rozwiązany.