dla menedżerów i kadry zarządzającej

NASI KONSULTANCI PRACOWALI Z PONAD 1000 MENEDŻERAMI

managerb1Dlaczego jedni menedżerowie osiągają sukcesy, a inni nie?

b1Jak sprawić, aby pracownicy darzyli szefa autorytetem ?

b1

Jak uruchamiać przywództwo angażujące pracowników ?

MIARĄ SKUTECZNOŚCI MENEDŻERA JEST WKŁAD, KTÓRY WRAZ Z ZESPOŁEM WNOSI DO WARTOŚCI FIRMY. 


 

Efekty pracy menedżera czy przywódcy uzależnione są od tego, w jaki sposób korzystają oni ze swojego potencjału, talentu, wiedzy i inteligencji emocjonalnej. Kluczem do sukcesu jest umiejętność wykorzystania komunikacji w osiąganiu tych efektów i celów biznesowych. Świadomy menedżer nie tylko właściwie definiuje cele, rozdziela i rozlicza zadania, inspiruje i wpływa na ludzi. Przede wszystkim angażuje pracowników w dialog aktywnie udzielając i poszukując informacji zwrotnej. Inspiruje do podejmowania decyzji przy współudziale wielu stron co buduje kulturę otwartości i zaangażowania.

Aby to miało miejsce menedżer musi być autentyczny.

6Rozwijamy umiejętności menedżerów w zakresie zarządzania własnym potencjałem i kompetencjami.

6Pomagamy budować wewnętrzną odwagę i równowagę, dzięki czemu  mogą aktywnie wspierać sukcesy pracowników.

6Rozwijamy kompetencje przywódcze w oparciu o Analytic-Network coaching (A-Nc). 

6

Pokazujemy:

6jak brać i oddawać odpowiedzialność za efekty i działać z nastawieniem na wnoszenie wkładu,

6jak zarządzać w zmianie.

6w jaki sposób zarządzać zespołem i budować relacje,

6jak angażować i inspirować,

6jak ustalać i rozliczać cele, motywować, egzekwować 

6Rozwijamy umiejętność zarządzania emocjami i stresem.

Dla menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania opracowaliśmy projekt DOJRZAŁY MENEDŻER gwarantujących trwałe i głębokie zmiany na poziomie kompetencji i postaw.

Wartością dodaną projektu jest praca w podejściu sieciowym i systemowym (zgodnie z najnowszymi modelami skutecznego zarządzania).
Co za tym idzie, podczas pracy menedżerowie uczą się również diagnozowania i zarządzania rzeczywistą/ nieformalną strukturą organizacji w celu zwiększenia efektywności realizowanych procesów.