zarządzanie informacją

REALIZOWANE PRZEZ NAS PROJEKTY W SPOSÓB WIDOCZNY ZMIENIAJĄ KULTURĘ I SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ FIRM

infob1Czy wiesz, że wiele firm poświęca uwagę komunikacji wewnętrznej dopiero w momencie kryzysu ?

b1Jak zwiększyć wydajność wszystkich procesów w firmie poprzez systemowe zarządzanie informacją?

b1Jak zredukować koszty i lepiej wykorzystać zasoby materialne i niematerialne dzięki komunikacji ?

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ GWARANTUJE WZMOCNIENIE PRZEWAGI STRATEGICZNEJ  

Zarządzanie informacją to proces, który powinien być konsekwentny, uproszczony i dopasowany do firmy i jej otoczenia.

Stworzenie dobrych źródeł i sprawnych kanałów informacji zapewnia interakcję pomiędzy procesami zarządzania i procesami operacyjnymi. W efekcie końcowym przyczynia się do uzyskania strategicznej przewagi na rynku.

Tworzymy Mapę komunikacji organizacji (przepływ wiedzy, informacji, decyzji, relacji), na bazie której projektujemy działania doskonalące.

6Pomagamy wdrażać skuteczne standardy wymiany informacji w całej organizacji lub tam gdzie to jest potrzebne (zasada Pareto).

6Zwiększamy efektywność prowadzonych spotkań i zebrań.

6Tworzymy standardy i dobre praktyki.