synergia zespołów

KAŻDY ZESPÓŁ, Z KTÓRYM PRACUJEMY W KRÓTKIM CZASIE PODNOSI SWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ

 

o

b1 Jak sprawić, aby działania zespołów wnosiły konkretny wkład do realizacji celów strategicznych firmy ?

b1 Jak zbudować efekt synergii ?

b1 Jak zaszczepić pracownikom podejście wygrana – wygrana ?

SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁÓW PRZEKŁADA SIĘ BEZPOŚREDNIO NA WYNIKI BIZNESOWA KAŻDEJ FIRMY.  

Dobrze funkcjonujące zespoły są kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku.

Wg Paricka Lencioniego zbudowanie mocnego zespołu jest proste, jeśli wszyscy jego członkowie będą uważni na procesy w zespole i zadbają o pięć filarów.

Najważniejszym z nich jest zaufanie. Zbudowanie jest sprawą kluczową i cechującą zespoły, którym udało się odnieść prawdziwy sukces. Pozostałe cztery elementy to konstruktywny konflikt (stymulujący pozytywne zmiany i innowacyjność), zaangażowanie, branie na siebie odpowiedzialności oraz koncentracja na wynikach.

6Uczymy efektywnej komunikacji i współpracy.

6Pokazujemy, jak konstruktywnie wykorzystać konflikty.

6Rozwijamy efektywność osobistą i zespołową.

6Uczymy jak funkcjonować w zmianie.

6Wyzwalamy proaktywność i motywację.

6Zwiększamy samoświadomość i pokazujemy jak skutecznie zarządzać emocjami.

6Rozwijamy kreatywność i innowacyjność.

6Budujemy lojalność pracowników i zaangażowanie w osiąganie efektów.

6Optymalizujemy wykorzystanie zasobów (ludzie i ich energia, czas).