HR partnerem w biznesie

 

hrb1Jak rozwijać zespół HR aby był strategicznym partnerem dla biznesu?

b1Jak wzmacniać zaangażowanie zespołu HR odpowiedzialnego za wprowadzanie zmian rozwojowych w biznesie?

b1Jakiej wiedzy i inspiracji potrzebuje dziś dział HR?

ZESPÓŁ  HR W ROLI PARTNERA BIZNESU – TO DĄŻENIE ZARÓWNO DZIAŁÓW HR, JAK I MENADŻERÓW OBSZARÓW BIZNESOWYCH

Jednym z największych wyzwań współpracy działów HR z innymi obszarami biznesowymi jest budowanie porozumienia między potrzebami a możliwymi rozwiązaniami dedykowanymi poszczególnym zespołom. Myślenie systemowe, świadomość celów i potrzeb biznesowych, skuteczna biznesowa komunikacja i tworzenie projektów realnie wspierających pracowników firmy w rozwoju to jedne z kluczowych kompetencji działów HR dążących do bycia partnerem dla biznesu.

6Wspieramy w projektowaniu i wdrażaniu spójnych, wspierających biznes rozwiązań na każdym etapie mapy Employee Experience,

6Inspirujemy w tworzeniu projektów zwiększających zaangażowanie i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy,

6Wspieramy w tworzeniu kultury organizacyjnej ułatwiającej realizację strategii i celów biznesowych firmy.

6Rozwijamy umiejętności wychodzenia poza schematy, otwartości na nowe rozwiązania, strategicznego i systemowego myślenia , budowania efektywnej sieci kontaktów, a także spójności wewnątrz zespołu  HR.

6Realizujemy warsztaty dla działów HR służące rozwojowi na trzech poziomach:

  • ja jako świadomy i efektywny pracownik działu HR,
  • zespół HR jako partner biznesu,
  • HR w organizacji budującej kulturę opartą na wartościach.