dynamiczna sieć organizacji

structure

Narzędzie  wspiera procesy zarządzanie poprzez odwzorowanie struktury organizacji w postaci sieci

RZECZYWISTYCH SPOSOBÓW  WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI, PRZEPŁYWU WIEDZY I DECYZJI itd.

Dzięki czemu odpowiada na pytania:

b1  Jak precyzyjnie odnaleźć bariery we współpracy?

b1  Jak zlokalizować silosy organizacyjne, do których nie dociera informacja?

b1  Jak odnaleźć osoby kluczowe dla współpracy?

b1  Jak usprawnić przepływ informacji od najwyższego szczebla zarządzania (dyrektorów) do niższych szczebli (specjalistów)?

b1  Jak  usprawnić proces zbierania informacji zwrotnej z organizacji  i przekazywania jej do najwyższego szczebla zarządzania?

b1  Jak wyłonić nieformalnych liderów opinii?

b1  Jak wyłonić komunikatorów i agentów zmian?

b1  Jak zbierać w firmie informację zwrotną?

b1  Jak optymalizować proces współpracy w firmie?

b1  Jak zmierzyć efektywność działań rozwojowych i szkoleń ?

 

mapaSTRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSTAWIONA JAKO SIEĆ POWIĄZAŃ. 

dfgh