zaangażowany pracownik

NIE BUDUJESZ BIZNESU. BUDUJESZ LUDZI A NASTĘPNIE ONI BUDUJĄ BIZNES.

people
b1 Pracownik zaangażowany, czyli kto ?

b1 Jak diagnozować zaangażowanie pracowników ?

b1 Czy można modelować zaangażowanie?

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW TO JEDEN Z CZYNNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZADECYDOWAĆ O PRZEWADZE STRATEGICZNEJ ORGANIZACJI I UMOŻLIWIĆ JEJ OSIĄGNIĘCIE SUKCESU.

W raporcie sporządzonym dla brytyjskiego rządu w 2009 roku przez MacLeoda i Clarke (Engaging for Success) wymieniono między innymi takie rezultaty zaangażowania jak: poprawa produktywności, wzrost zysków, poprawa obsługi klientów, oddanie celom organizacji, innowacyjność, zmniejszenie absencji i ilości zachorowań oraz wzrost lojalności wobec pracodawcy.

Kształtując zaangażowanie, zyskujesz: entuzjastycznie i pozytywnie nastawionych, energicznych i wytrwałych, posiadających poczucie wpływu i inicjatywę, oddanych pracy i firmie, skupiających się na pracy pracowników.

  • Wyniki badań pokazują, że zaangażowani pracownicy pomagają swoim pracodawcom osiągnąć:
  • 17% większą rentowność sprzedaży (tzw. Operating margin) wg Towers Perrin Talent Report,
  • 19,2 % wyższy zysk operacyjny (operating income) wg Conference Board Research,
  • 27.8 % więcej zysku na jedną akcję (EPS) wg. International Survey Research.

6

Doradzamy najlepsze działania zwiększające poziom zaangażowania.

6Uczymy jak motywować i inspirować korzystając różnych narzędzi rozwojowych.

6Pomagamy budować kulturę pracy wspierającą zaangażowanie.

6Pokazujemy jak rozpoznać potrzeby i motywacje pracowników.