skuteczność osobista

EFEKTEM PRACY SZKOLENIOWEJ JEST DO KILKU GODZIN ZAOSZCZĘDZONEGO CZASU W TYGODNIU

personalb1Jak zaangażować pracowników, którzy powinni sprawniej organizować pracę i zarządzać priorytetami ?

b1Czy jest możliwe aby w tygodniu wygospodarować dodatkowe 20% czasu, pracując tylko ze swoimi nawykami ?

b1Jak sprawić aby pracownik był przekonany o swojej skuteczności a poprzez to zmotywowany, samodzielny i działający proaktywnie ?

SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA PRACOWNIKÓW TO KLUCZ DO ICH SAMODZIELNOŚCI I PROAKTYWNOŚCI.

Wyobraź sobie pracownika, który potrafi zarządzać priorytetami, potrafi sprawnie zarządzać swoimi zadaniami i nie narzeka, że ma dużo pracy. Przejmuje inicjatywę, działa proaktywnie, szuka skutecznych rozwiązań i inicjuje działania. Pracownika, który jest przekonany o osobistej skuteczności a przez to zmotywowany, samodzielny i działający proaktywnie. Pracownika, który zna obszary, w których może działać proaktywnie i ma odwagę, aby działać samodzielnie.

Skutecznie działający pracownik to pracownik, którym łatwiej zarządzać, który stanowi wsparcie dla menedżera i gwarantuje terminowość realizowanych zadań.

6Kształcimy postawę proaktywności i koncentracji na celach.

6Budujemy nawyki, które pomagają skutecznie planować i realizować zadania.

6Pokazujemy efektywne sposoby zarządzania dokumentami.

6Pomagamy stworzyć indywidualne plany działań podnoszące efektywność. (trening zarządzania emocjami, zmiana nawyków, skuteczniejsze planowanie, i lepsza organizacja pracy).

Rezultaty programu „skuteczność osobista” na przykładzie  treningu dla 12 – osobowej grupy menedżerów  w jednej z korporacji..

b2W skali tygodnia Uczestnicy  zaoszczędzili łącznie 77 godzin na 4 czynnościach.

Przeciętnie każdy z Uczestników „odzyskał” tygodniowo 6,4 godziny aby przeznaczyć je na ważne zadania.

Rezultaty programu  to 15-20% odzyskania czasu przeznaczonego na czynności  administracyjne. Do pomiaru stosujemy kwestionariusz.  Analiza została przeprowadzona po 6 tyg. od rozpoczęcia projektu.