Aktualności

Programy aktywizujące pracowników – dobry sposób na wzrost zaangażowania

Programy aktywizujące pracowników, inaczej programy motywujące, to podjęte przez pracodawców działania dążące do zmotywowania pracowników do efektywniejszej pracy, skutkującej osiągnięciem atrakcyjnego profitu. Założeniem programów aktywizujących jest zmotywowanie pracowników do działań, które przyniosą zyski zarówno im, jak i całej firmie. Priorytetem programów jest działanie zgodnie z założeniem incentive – parametru motywującego ludzi do zrealizowania danego zadania, skutkującego osiągnięciem korzyści, zdobyciem nagrody, wzrostem wynagrodzenia.

Programy motywujące pracowników są szczególnie popularne w branży sprzedażowej. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele programów tego typu. Te najtrafniejsze, a osiągnięcie założonego celu oferowały swoim pracownikom, najlepszym z najlepszych, nagrody typu: samochód, najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny, odległe wyjazdy zagraniczne do Stanów Zjednoczonych czy Azji obfite w mnogość niesamowitych wrażeń jak przemierzenie słynnej Route 66 Harleyem-Davidsonem czy lot helikopterem nad Wielkim Kanionem. Brzmi kusząco, prawda? I o to właśnie chodzi!

Analiza typów incentives wskazuje, że wśród zachęt finansowych, moralnych, naturalnych, przymusu, dominują właśnie zachęty finansowe. Taki trend przoduje przede wszystkim w branży handlowej.

Działanie programów aktywizujących pracowników oparte jest na określonym schemacie. Kadra zarządzająca ustanawia konkretny cel (np. sprzedażowy, ilościowy, procentowy) dla danej grupy pracowników. Ci z grupy, którzy założone zadanie zrealizują (bądź wykonają najlepiej) zostaną stosownie, zgodnie z założeniami, wynagrodzeni. W chwili obecnej programy aktywizujące przygotowywane są m.in. przy wykorzystaniu platform www – specjalnie przygotowanych stron internetowych czy aplikacji mobilnych, na których po zalogowaniu pracownicy widzą co mają do zrobienia żeby wygrać dany konkurs, bądź zdobyć punkty adekwatne do zadań, które później wymienią na nagrody. Bezwzględnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej „ceny do jakości”, czyli wyznaczenie nagrody wspierającej o wartości proporcjonalnej do podjętych działań. W chwili obecnej, w dobrze prowadzonych programach profity te są tak atrakcyjne, że stymulują odpowiednio do wykonywania dodatkowych zadań, zdobywania pośrednich celów biznesowych, wzmacniania relacji biznesowych. Jednocześnie kształtują poczucie konkurencji i pozytywnej rywalizacji w firmie, co jest nieodzownym elementem branży sprzedażowej i niezwykle skutecznym motorem napędzającym do działania.

Nowością na rynku, nie tylko w segmencie handlowym, są programy aktywizujące pracowników w sferach nie związanych z osiąganiem wyników sprzedażowych czy realizowaniu celów związanych z pełnionym stanowiskiem pracy. W takich programach zadania polegają na zdobywaniu kompleksowej wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności, procentujących w przyszłości. Dodatkową zachętą do udziału w nich są równie atrakcyjne nagrody takie jak pobyt w SPA, specjalistyczne szkolenie z bezpiecznej jazdy czy inne skoncentrowane na rozwoju indywidualnych umiejętności bądź skupionych na najbliższym otoczeniu pracownika. Najważniejsze by nagrody miały związek z tematyką całego programu.

Przykładami programów motywujących o takim charakterze mogą być projekty dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szeroko pojętej ochrony środowiska. Cechą charakterystyczną tego typu programów jest dbałość o pracownika. W realizacji tych programów nie chodzi o firmę, o wyniki, o zyski… tylko właśnie o pracownika. Co ważne, takie projekty dotyczą także najbliższego otoczenia pracowników – rodzin, dzieci, – ponieważ zagwarantowanie odpowiedniego przygotowania z zakresu ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieodzownie przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki poza miejscem pracy. Każda wiedza w tym zakresie zawsze jest potrzebna! Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może przydać się każdemu w najmniej oczekiwanym momencie.    Programy motywujące maja szczególne znaczenie dla HR-u firmy – aktywizują pracowników do podjęcia działań służących ich dobru, co w dalszej perspektywie przekłada się na dobro całej firmy.

Programy aktywizujące pracowników w znaczeniu niematerialnym często związane są z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). CSR polega na inwestowaniu przez przedsiębiorstwa w zasoby ludzkie i ochronę środowiska (przy jednoczesnym spełnieniu wymogów formalnych i prawnych), które w dalszej perspektywie mogą mieć znaczący wpływ na wzrost efektywności i innowacyjności w prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy tego typu program można dostosować do prowadzonej w firmie polityki CSR oraz jej misji, angażując pracowników do jej realizacji.

Często szkolenia z bhp czy warsztaty z najnowszymi nowinkami z zakresu prawa o ruchu drogowym kojarzą się z nudnymi, przymusowymi, wielogodzinnymi wykładami, z których ich uczestniczy wynoszą niewiele poza tonami pustych kubków po mocnej kawie.  My postanowiliśmy przełamać stereotyp i rozwiązać problem w inny sposób. Udowodnić, że zaktywizowania pracowników w obszarach trudnych można dokonać w sposób przyjemny
i przewrotny, a jednocześnie dobitny i na długo zapadający w pamięć. Aktualnie realizujemy nasz autorski projekt dla jednego z centrów outsourcingowych w Polsce dotyczący zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematyka brzmi znajomo i niezachęcająco? Nie tym razem! Nasze innowacyjne pomysły pozwoliły na zbudowanie zindywidualizowanego programu, spójnego z międzynarodową polityką centrum.

Projekt skierowany jest do pracowników biurowych. Wydawać by się mogło, że praca a biurkiem jest bezpieczna, statystyki jednak wskazują, że jest inaczej. Pracownikom biurowym upadki zdarzają się trzy razy częściej niż innym (!), przy czym niemal 10% spowodowanych jest potknięciami o krzesła, wystające szuflady, dywany i wyposażenie biurowe. Pracownicy biurowi narażeni są m.in. na: upadki, schorzenia kręgosłupa, nerwice, wady wzroku. Co więcej w dzisiejszych czasach praca w wysokich budynkach mimo zastosowanych w nich zaawanasowanych technologii związanych z ewakuacją czy ochroną przed różnymi niebezpiecznymi zdarzeniami, jest ryzykowna. Dlatego też zaktywizowanie pracowników w tym zakresie, choć dla wielu wydaje się błahe, jest ważne. Naszym celem jest pokazanie osobom pracującym a biurkiem w jaki sposób przestrzegać zasad bhp, ale nie a pomocą nieciekawych prezentacji, ale m.in. warsztatów praktycznych z komunikacji w sytuacjach stresowych, instruktażu ucieczki z wysokiego budynku lub zadymionego pomieszczenia, warsztatów z prawidłowego używania gaśnic. Warsztaty te nie skupiają się na przekazaniu teoretycznych postaw czy zachować, każdy z uczestników przechodzi przez powyższe czynności, wchodzi do naprawdę zadymionego pomieszczenia i ma a zadanie wydostać się z niego. Wszystko odbywa się pod kontrolą strażaków. W ramach programu w ciągu całego roku organizowane będą eventy dotyczące konkretnych problemów. Rozszerzamy zagadnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa także w warunkach życia prywatnego, bezpieczeństwa na drodze. W dużych miastach dojazdy do pracy zajmują przeciętnie 2 godziny w ciągu dnia, bez względu na rodzaj wybranego transportu, każdy pracownik narażony jest na wypadki komunikacyjne do których najczęściej dochodzi pomiędzy 16 a 17 (zgodnie z Systemem Ewidencji Wypadków i Kolizji). Coraz szybszym i częściej wybieranym środkiem transportu staje się rower, skuter czy motocykl. Również osoby korzystające z komunikacji miejskiej narażeni są na wypadki komunikacyjne ponieważ uczestniczą w ruchu pieszych. Drugim najczęściej występującym rodzajem wypadku w Polsce, zaraz po zderzeniach bocznych pojazdów jest najechanie pieszego. Co bardzo ważne program zakłada aktywny udział uczestników oraz ich rodzin (!!!) w warsztatach praktycznych ze specjalistami z konkretnych dziedzin. Wychodzimy z założenia, że przekazanie pracownikom i ich najbliższym wiedzy w fascynujący i nietuzinkowy sposób sprawi, że ze swoich umiejętności będą mogli korzystać w każdych warunkach. W tym miejscu należy podkreślić, że poprzez organizowanie pikników rodzinnych, miasteczek rowerowych dla dzieci, już wśród najmłodszych kształtujemy prawidłowe postawy związane
z bezpieczeństwem. Wśród rowerzystów najwięcej wypadków powodują dzieci oraz osoby starsze. Dlatego tak ważna jest ich prawidłowa edukacja. Projekt promuje także dbałość o zdrowie. Nasz program zwraca dużą uwagę na sztukę udzielania pierwszej pomocy. Firma zakupiła defibrylator, który udostępnia wszystkim pracownikom biurowca, dzięki zwiększonej wiedzy na temat jego możliwości. Chcemy pokazać wszystkim, jak ważne jest życie i zdrowie ludzkie, w jaki sposób dbać o te walory. Nauczyć praktyki, zamiast oferować bierne przysłuchiwanie się teorii. W zakresie zdrowia pracowników zorganizowany zostanie również event promujący zdrowy styl życia. Przewidujemy warsztaty z dietetykiem, warsztaty fitness i jogi, a także możliwość wykonania podstawowych badań bezpłatnie.

Dla pracowników – uczestników programu uruchomiona została specjalnie przygotowana strona internetowa, na której mogą po pierwsze na bieżąco kontrolować jakie zadania są do zrealizowania, po drugie sprawdzać się w testach wiedzy, po trzecie rywalizować ze sobą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W social mediach z kolei zamieszczamy rzeczowe treści, intrygujące zdjęcia i filmy dotyczące tematyki poruszanego aktualnie problemu. Stawiamy sobie a cel zdobycie jak najszerszego kręgu odbiorców poprzez innowacyjne i niecodzienne działania.

Co przedsiębiorcy mogą zyskać dzięki wdrożeniu takiego programu?

Pracowników z większym poczuciem bezpieczeństwa i świadomością pracy w bezpiecznym miejscu.Pobudzenie aktywności i zaangażowania pracowników w politykę CSR czy wypełnianie misji firmy znacząco wpływa na efektywność pracy całej organizacji. Bezpieczny pracownik zarówno w domu jak i w pracy, do tego z umiejętnościami które pomogą mu zadbać o bezpieczeństwo jego bliskich działa wzmacniająco na jego przywiązanie do firmy i marki, zwiększenie lojalności wobec niej i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Niezależnie od czasów, wiedza i kompetencje pracownika są zawsze w cenie. I oczywiście przełamanie statystyk i zmniejszenie liczby wypadków w pracy.

 

Autor: FSWO Sp. z o.o. (Strategiczny partner Institute of Development).